Tiến độ thi công tháng 05/2019

Hình ảnh thi công thực tế tại công trường Beau Rivage Nha Trang những ngày cuối tháng 5-2019:

 

 

 

Thông tin dự án Beau Rivage Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Địa chỉ: 40 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline:  0888 32 79 79

Chia sẻ: