Tiến độ thi công tháng 03/2020

Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công tháng 03/2020 tại Beau Rivage Nha Trang

 

Ảnh: tại công trường đang thi công

 

 

Ảnh: Tại Beau Rivage Nha Trang Tháng 03/2020

 

Thông tin dự án Beau Rivage Nha Trang

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Đơn vị quản lý uy tín : Wyndham Hotel Group

Địa chỉ: 40 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline:  0888 32 79 79

Chia sẻ: