Tiến độ

17

tháng 12

Tiến độ thi công tháng 12/2019

Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công tháng 12/2019 tại Beau Rivage Nha Trang Ảnh: tại công trường đang thi công Ảnh: Tại Beau Rivage Nha Trang Tháng 12/2019 Ảnh: Tại công trường thi công tháng 12/2019 Ảnh :...

Chi tiết

30

tháng 11

Tiến độ thi công tháng 11/2019

Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công tháng 11/2019 tại Beau Rivage Nha Trang. Ảnh từ công trường. Ảnh: Từ công trường Ảnh: Từ công trường Ảnh: Cập nhật tháng 11/2019 Ảnh: Cập nhật từ dự án Thông tin...

Chi tiết

02

tháng 10

Tiến độ thi công tháng 09/2019

Hình ảnh tiến độ thi công công trình Beau Rivage Nha Trang tháng 09/2019.                 Thông tin dự án Beau Rivage Nha Trang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang Địa...

Chi tiết

04

tháng 06

Tiến độ thi công tháng 05/2019

Hình ảnh thi công thực tế tại công trường Beau Rivage Nha Trang những ngày cuối tháng 5-2019:       Thông tin dự án Beau Rivage Nha Trang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang...

Chi tiết