Hỏi đáp
Tìm kiếm câu hỏi
Khách hàng sẽ bắt đầu tham gia chương trình cho thuê từ khi nào?
Quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình vận hành khai thác cho thuê căn hộ du lịch với Chủ đầu tư là gì?
Khách hàng tự kinh doanh khai thác cho thuê căn hộ du lịch có được không?
Khách mua có được chuyển nhượng căn hộ du lịch không?
Thời hạn sở hữu căn hộ du lịch? Ngay sau khi hết thời hạn sở hữu căn hộ du lịch có được gia hạn hay không?
Khách hàng có được cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu căn hộ du lịch hay không?
Khách hàng muốn nhận bàn giao căn hộ thô có được không?