12

tháng 10

Thành phố Nha Trang cất cánh cùng những dự án du lịch tầm cỡ quốc tế

Trong những năm qua, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có những bước phát triển tích cực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch - dịch vụ xứng tầm...

Chi tiết