12

tháng 10

Thành phố Nha Trang cất cánh cùng những dự án du lịch tầm cỡ quốc tế

Trong những năm qua, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có những bước phát triển tích cực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch - dịch vụ xứng tầm...

Chi tiết

25

tháng 09

Ấn tượng căn hộ biển ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang

Xu hướng sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng tại các địa phương nổi tiếng về du lịch đã và đang định vị chuẩn sống mới. Hiện nay, việc sở hữu căn hộ trước biển đang trở thành nhu cầu bức...

Chi tiết