Tuyển dụng
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
GIÁM ĐỐC KINH DOANH SỞ HỮU KỲ NGHỈ (RCI)
GIÁM ĐỐC KHAI THÁC VẬN HÀNH KHỐI ĐẾ
GIÁM ĐỐC KINH DOANH CONDOTEL
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
    1 2
Hãy gia nhập vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi