Tuyển dụng
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Mô tả công việc

Nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và từng vị trí công việc trong công ty
  2. Xây dựng và cập nhật quy chế lương, khen thưởng – kỷ luật, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu từ cấp trên.
  3. Tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, bố trí và phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng kịp thời, hiệu quả hoạt động của công ty.
  4. Thành thạo các phần mềm quản trị Công ty đang sử dụng (Amis, Landsof, iHCM).

 

Nhiệm vụ – công việc chính:

  1. Triển khai, giám sát việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.
  2. Đầu mối triển khai, xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động theo quy định.
  3. Hỗ trợ, theo dõi, đề xuất, tổ chức thực hiện điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nâng lương, điều chỉnh lương và các chính sách khác có liến quan đến người lao động.
  4. Kiểm tra và chịu trách nhiệm việc thực hiện bảng lương, BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, thuế TNCN. Báo cáo tổng hợp ngân sách tiền lương và tình hình tăng giảm lao động hàng tháng.
  5. Báo cáo tiến độ thực hiện công việc.
  6. Đánh giá năng lực nhân viên dưới quyền và bản thân.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG

40 Trần phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Email: hr@tropicananhatrang.vn

Hotline: 0888 32 79 79

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
GIÁM ĐỐC MARKETING
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Cuộc sống tại Beau Revage Nha Trang