Tiến độ thi công tháng 5/2018

Dự án Beau Rivage Nha Trang đã tiến hành và đẩy mạnh hơn tiến độ xây dựng để có thể bàn giao dự án sớm hơn nhằm đưa vào vận hành, chuẩn bị cho ngày hội du lịch năm 2019 của Nha Trang, Khánh Hòa.

 

Vận chuyển cát tại dự án Beau Rivage Nha Trang

 

Kiểm Tra Cao Độ

 

Khoan cọc BP1

 

Kéo cable neo

 

Đào và vận chuyển cát đến cao độ

Chia sẻ: