Tiến độ thi công tháng 11/2019

Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công tháng 11/2019 tại Beau Rivage Nha Trang.

Ảnh từ công trường.

Ảnh: Từ công trường

Ảnh: Từ công trường

Ảnh: Cập nhật tháng 11/2019

Ảnh: Cập nhật từ dự án

Thông tin dự án Beau Rivage Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Đơn vị quản lý uy tín : Wyndham Hotel Group

Địa chỉ: 40 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline:  0888 32 79 79

Chia sẻ: