Tiến độ thi công tháng 09/2019

Hình ảnh tiến độ thi công công trình Beau Rivage Nha Trang tháng 09/2019.

 

   

    

    

Thông tin dự án Beau Rivage Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Địa chỉ: 40 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline:  0888 32 79 79

Chia sẻ: