Tiến độ

14

tháng 05

Tiến độ thi công tháng 5/2018

Dự án Beau Rivage Nha Trang đã tiến hành và đẩy mạnh hơn tiến độ xây dựng để có thể bàn giao dự án sớm hơn nhằm đưa vào vận hành, chuẩn bị cho ngày hội du lịch năm 2019...

Chi tiết